Differing Competition

Long Cool Woman In A Black Dress

Gammelmorfars fobi

Jag är mycket tveksam till att gammelmorfar skulle ha lidit av skräck för långa ord eller uttryck vilket med andra ord kan definieras som hippopotomonstrosesquippedaliofobi om jag nu är rätt informerad och korrekt upplyst vilket jag hoppas för annars far jag ju med osanning och det är ju inget man vill ha på sin meritförteckning om jag säger så! Således vet jag inga som helst bevis för att gammelfmorfar skulle ha lidit av denna hippopotomonstrosesquippedaliofobi och det bör väl inte behövas diskuteras mycket mer om det såvida ingen annan kan presentera några nya fakta som förändrar hela det här fallet!